bpost: volume en omzet van Advertising Mail stijgen - PromZ.be

bpost: volume en omzet van Advertising Mail stijgen

‘Advertising Mail’ heeft in het tweede kwartaal van 2017 een ‘sterk positieve volumetrend’ gekend, aldus bpost. In het tweede kwartaal steeg de omzet van Advertising Mail (direct mail en ongeadresseerde huis-aan-huis reclame) met 2,9% tot 62,6 miljoen euro.

In de eerste zes maanden was er sprake van een omzetstijging van 3,2%: van 125,9 miljoen euro naar 130 miljoen euro. “Advertising Mail liet een gerapporteerde en onderliggende volumestijging van +4,5 % optekenen voor het kwartaal, tegenover een onderliggende stijging van +2,3 % in het eerste kwartaal en een onderliggende volumedaling van -3,0 % voor het volledige jaar 2016. Deze stijging was het gevolg van de focus op groeisegmenten en indirecte kanalen,” aldus bpost. Voor bpost is ‘Advertising Mail’ als onderdeel van de brievenpost (‘Domestic Mail’) belangrijk. Domestic Mail maakt in de omzet nu bijna 40% uit. Het aandeel van direct mail en ongeadresseerde reclame in de omzet van Domestic Mial wordt relatief gezien ook steeds belangrijker. bpost: “De inkomsten uit Domestic Mail daalden met 20,0 miljoen euro tot 336,3 miljoen euro. De gerapporteerde en onderliggende (gecorrigeerd voor 2 werkdagen minder) volumedaling bedroeg respectievelijk -7,4 % en -6,7 % (vs. onderliggende volumedaling van -5,0 % voor het volledige jaar 2016).” In de rapportering is er geen verdere opdeling in de omzetten en volumes van geadresseerde en ongeadresseerde reclamezendingen.