Customer expriences moeten ‘blijven hangen’ - PromZ.be

Customer expriences moeten ‘blijven hangen’

Marketeers hebben tegenwoordig de mond vol van ‘experiences’ maar het blijkt moeilijk consumenten/deelnemers een ‘ervaring’ te bieden die een blijvende indruk maakt. Onderzoek in de States wijst echter uit dat 75% van de experiences niet blijven hangen bij de consument.

Experiences vormen mee de relatie van een consument met een merk. Als consumenten een positieve ‘experience’ (ervaring) hebben met een merk, is de kans zeer groot dat zij een voorkeur voor dat merk zullen ontwikkelen. Ze zullen eerder trouw blijven aan dat merk, meer geld eraan besteden en het vaker aanbevelen bij anderen. Het is echter moeilijk om een experience te bieden die de consumenten zich zullen blijven herinneren, zeker in een periode waarin zij bedolven worden onder experiences. Om een blijvende indruk te maken, moet er een emotionele link zijn. Uit onderzoek van Kantar TNS is gebleken dat slechts 17% van de respondenten ‘bekoord’ was door een ervaring, 14% was negatief erover en 69% voelde zich niet geraakt door de ervaring. Verder bleek 14% bekoord door een service ervaring met een merk, 22% drukte zich er negatief over uit en 63% bleef neutraal.
Niet bekend is of in het onderzoek ook de rol van promotionele artikelen aan bod kwam. Wellicht dat goed gekozen product media in het kader van brand experiences het merk positief ondersteunen en blijvend laten herinneren…