Millennials staan positief tegenover product media - PromZ.be

Millennials staan positief tegenover product media

Volgens het Amerikaanse vakblad PPI (uitgegeven in samenwerking met de sectororganisatie Promotional Product Association International) zijn de ‘Millennials’ een interessant doelpubliek om met product media te benaderen. De Millennials zijn de jongeren van 18 tot 35 jaar en zijn opgegroeid met digitale media.

De redenen waarom Millennials interessant zijn, zijn velerlei. Zij keren zich bijvoorbeeld af tegen traditionele vormen van mediareclame. Het aantal Millennials op Facebook is in 2015 met 25% gedaald wegens ongewilde tracking en het sturen van daarop gebaseerde reclame. Een minderheid van hen zegt dat mediareclame bijdraagt aan een groter vertrouwen in een merk. Promotionele producten echter geven hen een gevoel van appreciatie en wekken nieuwsgierigheid op om naar het merk te gaan. 88% zegt een betere indruk van een merk te hebben na het ontvangen van een promotioneel product. Ze zullen ook eerder business doen met een gevend merk. Echter, als een merk via sociale media in contact komt met die groep, wil maar 66% er business mee doen. Millennials vinden product media een effectiever reclamekanaal dan tv, online of print, om tot actie aangezet te worden.
Onderzoek wijst uit dat 100% van de Millennials al eens een promotioneel product ontvangen heeft, éénderde heeft er in de afgelopen zes maanden drie tot vijf gekregen. Acht op de tien houden de producten langer dan een jaar bij, de meerderheid tot vijf jaar en 13% zelfs meer dan 11 jaar. Ze geven de promotionele producten ook vaak door aan iemand die ze kennen.