MVO steeds belangrijker - PromZ.be

MVO steeds belangrijker

Corporate Social Responsibility – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt nog steeds aan belang toe. Sinds dit jaar zijn in de Europese Unie bedrijven met meer dan 500 werknemers verplicht jaarlijks te rapporteren over de staat van hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Duurzaamheid is daarin een grote factor. Ook voor promotionele activiteiten schuiven de bedrijven duurzaamheid meer en meer naar voren.

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in aanpak van bedrijven. Duurzaamheid en certificering blijken aandachtsgebieden van de hele sector van promotionele producten te zijn. Uit een onderzoek dat One Question in opdracht van Promo-Biss bij distributeurs in ons land deed, bleek dat gemiddeld een kleine 30% van de door hen gerealiseerde omzet als duurzaam kan worden beschouwd. Tegelijkertijd is uit een parallel gehouden onderzoek onder leveranciers (de bedrijven die aan de distributeurs leveren) gebleken dat de helft van hen in het afgelopen jaar stappen heeft gezet in het certificeren en ‘verduurzamen’ van promotionele producten. Het gaat daarbij met name om aanpassingen aan EU-normen.
In het kader van Corporate Social Responsibility heeft het International Network of the Promotional Products Industry een overzicht gemaakt van de certificaten die gelden voor de sector van product media. Men is daarvoor uitgegaan van de categorieën die de PSI voor de PSI Sustainability Awards gebruikt. PSI is ook organisator van de grote internationale vakbeurs voor product media in Düsseldorf.