Omzet in product mediasector in de EU en het VK bijna 12 miljard euro - PromZ.be

Omzet in product mediasector in de EU en het VK bijna 12 miljard euro

De omzet van distributeurs van promotionele producten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bedroeg in 2022 bijna 12 miljard euro. Dat is de helft van de omzet die distributeurs in de Verenigde Staten draaien. Dat blijkt uit gegevens van het Advertising Specialty Institute (ASI).

 

Met het oog op de toenemende overnames van Europese bedrijven door Amerikaanse sectorgenoten wilde het ASI weten hoe groot de Europese markt (de EU en het VK) is. Voor de 27 landen van de Europese Unie kwam het ASI uit op een omzet van 9,7 miljard euro. Voor het Verenigd Koninkrijk was dat 1,85 miljard euro.

De landen waar door bedrijven het meest uitgegeven wordt aan promotionele producten en business gifts zijn Duitsland (2,8 miljard euro), het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk (1,6 miljard euro), Italië (1,4 miljard euro) en Spanje (0,5 miljard euro). Dat is niet verwonderlijk aangezien het ook de grootste economieën in Europa zijn. Anders wordt het als men kijkt naar de uitgaven van bedrijven aan product media gerelateerd aan het aantal inwoners en aan het percentage ervan in het bruto nationaal product. Dan komt Luxemburg aan de top met een uitgave van zo’n 120 euro per hoofd van de bevolking, gevolgd door Denemarken (90 euro), Zweden (60 euro), België (35 euro), Duitsland (34 euro), Oostenrijk (33 euro) en het Verenigd Koninkrijk (27 euro). Wordt er gekeken naar percentage in het bruto nationaal product dan zijn de ‘grootste’ landen Denemarken, Zweden, Luxemburg, België, Italië, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Enorme percentages zijn het echter niet: ze draaien rond de 0,001% van het BNP. Een verklaring wordt gezocht in de hogere inkomens en de hogere levensstandaard in die landen. Dat laat bedrijven ook toe meer te investeren in promotionele producten en business gifts.