OVAM voert actie tegen zwerfvuil met product media - PromZ.be

OVAM voert actie tegen zwerfvuil met product media

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is op 18 juli jl. gestart met ‘Indevuilbak’, een bewustmakingscampagne rond zwerfvuil die tot in het najaar zal lopen. De campagne bestaat uit affichage langs de snelwegen, abribusposters, radiospotjes en product media. Het thema is ‘Mijn tas/auto is een stort… tot ik aan de vuilbak kom’.

In het kader van de campagne die OVAM voert in samenwerking met Fost Plus en lokale overheden, heeft men op parkings van snelwegen kleine plastic zakjes uitgedeeld aan automobilisten. Sofie De Keyser, woordvoerster van OVAM: “Die zakjes kun je aan de versnellingspook hangen en de bedoeling is om je afval daar in te steken. Daarnaast hebben we grote linnen boodschappentassen. Het speciale daaraan is dat er apart een extra zakje voor afval in zit. We doen daarmee activatiecampagnes in winkelstraten en bij evenementen. We zorgen ervoor met die zakjes en tassen juist daar te zijn waar veel zwerfvuil ‘geproduceerd’ wordt.”

De zakjes en tassen worden op die plaatsen verdeeld door teams gekleed in bij de campagne behorende groene T-shirts. Bij de vuilnisbakken op parkings zijn ook groene vlaggen geplaatst. De bedoeling is dat er tegen 2020 20% minder zwerfafval is.

‘We doen activatiecampagnes in winkelstraten en bij evenementen’