Overheid werkt aan verplichte Robinson-lijst - PromZ.be
Overheid werkt aan verplichte Robinson-lijst

Overheid werkt aan verplichte Robinson-lijst

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker bereidt een Koninklijk Besluit voor dat bedrijven verplicht bij het versturen van direct mailings de Robinson-lijst toe te passen. Die lijst bevat de namen en adressen van consumenten die verschoond willen blijven van geadresseerde reclame. Die verplichting is er momenteel niet.

Dat Eva De Bleeker de Robinson-lijst verplicht wil stellen in navolging van de ‘bel-me-niet-lijst’, meldde het kabinet van de minister al in november vorig jaar. In het regeerakkoord van de regering De Croo was luidens een persbericht opgenomen dat “….het initiatief van de bel-me-niet-lijst (uitgebreid) zal worden. Ondanks het feit dat heel wat bedrijven de lijst raadplegen zoals het hoort, zijn er ook bedrijven die dit naast zich neerleggen. Het schort dus aan effectieve handhaving. Daar moet binnenkort verandering inkomen. Staatssecretaris voor consumentenbescherming Eva De Bleeker wil in één adem ook het probleem van ongewenste geadresseerde post aanpakken en de consultatie van de Robinson-lijst verplichten. (…) Het gebeurt dat adressen van consumenten worden doorgegeven aan (reclame)bedrijven die hen vervolgens geadresseerde post opsturen. In heel wat gevallen vraagt de consument hier helemaal niet om.” Het is een onderdeel van het regeerakkoord dat weinig in de belangstelling is gekomen. De UBA (de vereniging van Belgische adverteerders) zette dat recent echter in de schijnwerpers.

De Robinson-lijst bestaat als sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw als onderdeel van de zelfregulering van de postorderbedrijven. Toen de vereniging van die postorderbedrijven in het begin van de jaren negentig mee opging in het Belgisch Direct Marketing Verbond (nu BAM Belgian Assocation of Marketing) namen al de leden van de verbond de verplichting op zich die lijst te consulteren bij het versturen van direct mails. Voor niet-leden bestond (en bestaat) die verplichting niet.

De UBA schreef recent in een nieuwsbrief dat het niet bestaan van een verplichting tot frustraties leidde. “Zowel voor de consument als voor de sector is het goed dat er een wettelijke basis wordt gecreëerd waardoor ook het gebruik van de Robinson-lijst verplicht wordt. Op deze manier wordt direct marketing via telefoon en via post op een gelijke manier behandeld,” aldus de UBA. Die verplichting staat er nu dus aan te komen. Er is overleg geweest tussen de minister en de sector over de manier waarop die verplichting ingevoerd moet worden. De UBA meldde daarover dat er een aantal opties ter tafel ligt. Chris Van Roey (UBA): “Het was vooral de vraag of de overheid zelf de lijst zou gaan beheren of aan een private partner een opdracht van algemeen belang zou gegeven worden via een Koninklijk Besluit. In samenspraak met de sector en met o.a. UBA is besloten om voor de tweede optie te kiezen. Een van de voor de hand liggende mogelijkheden is dat zowel de bel-me-niet-meer lijst als de vernieuwde Robinson-lijst overgedragen worden naar het Communicatie Centrum  (de voormalige Raad voor de Reclame, waar ook de JEP deel van uitmaakt). Op die manier worden beide initiatieven gecentraliseerd bij één instantie en is er een aanspreekpunt voor de consument. Door de efficiëntiewinsten die hiermee gerealiseerd kunnen worden, kan de kostprijs voor bedrijven om beide lijsten te consulteren goedkoper worden. UBA is voorstander van deze oplossing en bepleit dit bij de verschillende betrokken partijen.”