Product Media Group van start - PromZ.be
Axel Debruyne

Product Media Group van start

Eind vorig jaar is officieel de Product Media Group in ons land van start gegaan. De Product Media Group is een initiatief van Special Things en heeft een internationale ‘scope’. Men richt zich op twee activiteiten: de productie op maat van shoppertassen in China en India voor distributeurs in meerdere landen en het vormen van een groep van gelijkgezinde distributeurs eveneens in meerdere landen om tot een samenwerkingsverband te komen met het oog op sourcing van producten in het Verre Oosten.

De start van de groep in Europa moet ook meer duidelijkheid scheppen in de posities van Product Media Group en Special Things. Product Media Group bestond als zodanig nog niet in Europa, maar wel al wel enige tijd binnen de Special Things-groep onder een andere naam in China en India. Als er dan producten geleverd werden voor een distributeur in bijvoorbeeld Frankrijk, kwam die zending in ons land binnen en liep de facturatie via Special Things. “We willen een absolute scheiding tussen de activiteiten van Special Things en van Product Media Group. Product Media Group is ook onze interne leverancier geworden,” aldus Axel Debruyne, ceo van Special Things.

Wat de samenwerking van Product Media Group met distributeurs in andere landen betreft: betekent dat dat er per land maar één distributeur lid kan zijn? Dat niet direct. De bedoeling is om zeker in de grotere landen van Europa op regiobasis te gaan werken. De bedoeling is ook tot een zekere ideeënuitwisseling te komen. De projecten die via Product Media Group worden gesourcet, zullen – mits toestemming van het lidbedrijf – naar de andere leden doorgestuurd worden.

“We willen een scheiding tussen de activiteiten van Special Things en van Product Media Group”