Project: hogere bedragen voor kleine geschenken aan eigen personeel - PromZ.be
Project hogere bedragen voor kleine geschenken aan eigen personeel

Project: hogere bedragen voor kleine geschenken aan eigen personeel

Het ministerie van Sociale Zaken werkt aan een Koninklijk Besluit dat voorziet in een verhoging van de bedragen voor geschenken aan het personeel die vrijgesteld zijn van sociale bedragen. Het zijn geschenken die de werkgever kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, heeft daaromtrent een advies gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad.

In het voorstel is er sprake van een verhoging 35 euro naar 40 euro voor Sinterklaas-, Kerst en Nieuwjaarsgeschenken. Geschenken voor een eervolle onderscheiding zouden van 105 naar 120 euro gaan. Voor een huwelijk of voor het afleggen van een verklaring van wettelijk samenwonen wil de minister het bedrag van 200 naar 245 euro optrekken. Bij pensionering gaat het bedrag van 35 naar 40 euro per dienstjaar, met een minimum- en maximumbedrag van 120 en 1.000 euro (in plaats van de huidige 105 en 875 euro).

In haar adviesaanvraag heeft minister De Block ook verwezen naar een maatregel van de minister van Financiën rond de BTW op geschenken. Die houdt in dat de BTW van één geschenk per jaar kan worden afgetrokken van gelegenheidsgeschenken die worden uitgedeeld aan personeelsleden of hun kinderen als de waarde van die geschenken lager is dan 50 euro. Naar aanleiding van die maatregel vraagt zij de minister van Financiën het nodige te doen voor een fiscale harmonisatie van de geschenken voor een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk.