Promotionele producten winnen aan belang in interne marketing - PromZ.be
Promotionele producten winnen aan belang in interne marketing

Promotionele producten winnen aan belang in interne marketing

Het Amerikaanse PPAI – Promotional Products Association International stelt op basis van de jaarlijkse consumentenenquête over promotionele producten dat de rol ervan binnen bedrijven (internal marketing) belangrijker wordt.

Uit onderzoek is ook gebleken dat consumenten bedrijven minder vertrouwen en eerder de werknemers dan het topmanagement als betrouwbare woordvoerder van een bedrijf zien. Die vaststelling heeft ervoor gezorgd dat er meer interne marketingcampagnes (zoals ‘advocacy programs’) uitgevoerd worden waarin product media ook hun plaats hebben. PPAI-cijfers wijzen uit dat bij eindklanten product media het meest gebruikt worden voor ‘werknemersrelaties & evenementen’ (18,5%). Het is voor het eerst sinds 2007 dat die categorie op nummer één staat.
Promotionele producten die aan werknemers worden gegeven, worden ook buiten de werkplek gebruikt: 87% van de werknemers doet dat. Uit studies blijkt verder dat 90% van de werknemers zegt trots te zijn hun bedrijf naar de buitenwereld toe te vertegenwoordigen. Hoe tevredener de werknemer, hoe groter de trots. 97% van de werknemers die zeer tevreden zijn met hun job, zegt trots te zijn om de merknaam van hun werkgever buiten de werkomgeving te dragen. Bij ontevreden werknemers is dat percentage 53%.