Reclame anno 2019 te veel gericht op linkerhersenhelft - PromZ.be
Reclame anno 2019 te veel gericht op linkerhersenhelft

Reclame anno 2019 te veel gericht op linkerhersenhelft

In het recente boek ‘Lemon’ stelt de auteur Orlando Wood, Chief Innovation Officer van System1, dat de huidige reclame te veel op de linkerhersenhelft gericht is. In zijn visie is de rechterhelft interessanter omdat die meer op emoties gericht is.

Wood haalt in zijn boek aan dat de twee hersenhelften anders werken: rechts is holistisch en zoekt connectie, links is meer abstract en kijkt vooral naar dingen en symbolen. ‘Links’ heeft de neiging in bepaalde perioden rechts te overheersen. Wood wijst op perioden in de geschiedenis waarin dat is gebeurd. En momenteel leven we weer in zo’n ‘linkse periode’. Voor marketing en reclame betekent dat dat de uitingen gespeend zijn van emotie, karakter en connecties. De oplossing: ‘old school advertising’. Creëer weer ‘characters met diepgang en maak de uitingen weer entertaining. En om consumenten emotioneel te raken zijn ‘happiness’ en ‘surprise’ goede uitgangspunten.

Wat betekent dat voor product media? Product media zijn niet abstract (links) maar tastbaar (rechts). Wie een geliefd ‘character’ heeft, kan daarmee niet alleen in advertenties werken, maar ook met promotionele producten op het punt van verkoop. Een gepast premium zonder zo’n figuur heeft eveneens effect. En wie consumenten kan verrassen of gelukkig kan maken, haalt een hogere emotionele score.