Shoppers blijven merken vertrouwen - PromZ.be
Shoppers blijven merken vertrouwen

Shoppers blijven merken vertrouwen

Een onderzoek van SurveyMonkey bij Amerikaanse internetgebruikers heeft uitgewezen dat voor 68% van hen het vertrouwen in een merk bij een belangrijke aankoop een grote invloed heeft. Als een onbekend merk even duur is als een bekend merk is er wantrouwen ten opzichte van het onbekende merk. Hoe hoger de prijs ook, hoe meer vertrouwen er is in een gevestigd merk.

Men peilde ook naar wie of wat de consumenten beïnvloedt bij een aankoopbeslissing. 65% zei dat een aanbeveling van een vriend of familielid hen beïnvloed heeft. Celebrities (zeg maar BV’s) en influencers hebben weinig invloed. 7% gaf aan de BV’s een aankoopbeslissing mee bepaalden en 12% zei dat over YouTube-sterren. TV was nog altijd het meest invloedrijke medium voor 33% van de consumenten. Voor online was dat percentage 17%. De scores van Facebook en Instagram waren eerder zwak.