Toekomst van product media is rooskleurig, maar met uitdagingen... - PromZ.be
Toekomst van product media is rooskleurig, maar met uitdagingen

Toekomst van product media is rooskleurig, maar met uitdagingen…

Naar aanleiding van het 65 jaar bestaan van Counselor Magazine, het Amerikaanse vakblad voor de sector van product media (een uitgave van ASI – Advertising Specialty Institute), vroeg de redactie ervan een aantal experts naar hun mening over de toekomst van product media. Die toekomst ziet er voor het medium op zich goed uit, maar er zijn uitdagingen voor de sector op het vlak van e-commerce.

Uit de peiling bij de insiders blijkt dat promotionele artikelen en business gifts het tij mee hebben. Zij zien het gebruik ervan door marketeers toenemen. “Promotionele artikelen hebben aan belang gewonnen als een marketing-vehikel omdat er meer doelgericht mee gewerkt kan worden,” was één van de reacties. Een andere insider stipte aan dat promotionele artikelen een groter aandeel in de marketinguitgaven van bedrijven zullen nemen. De reden is dat consumenten via hun mobiele media een bombardement van commerciële boodschappen krijgen en daar gevoelloos voor zijn geworden. Product media zijn dan een interessant alternatief.
De sector moet ook rekening houden met online-verkoop van promotionele producten. Zeker jongere marketeers raken gewend om via online-aankopen zelf de touwtjes in handen te nemen en een full-service-partner niet meer nodig te hebben. Er wordt eveneens gekeken naar spelers als Amazon die zich ook op de markt van product media kunnen gaan bewegen. Eén van de gesprekspartners van ASI merkte in dat verband op dat vooral ‘creative promotional agencies’ een groei zullen kennen. Die combineren creativiteit en custom made artikelen. Er zal bij de adverteerders dan geen focus meer zijn op de prijs van die producten maar op de merkbeleving die klanten en eigen personeel ervaren als zo’n artikel geschonken wordt.
Ten slotte is er ook de ontwikkeling van de technologie die maakt dat er minder op voorraad wordt gemaakt. Digitale printing en 3D-printing zullen – mede door het goedkoper worden van die technieken – een trend naar meer on-demand en ‘zero-inventory’ mogelijk maken.