Voorzitterswissel BAPP - PromZ.be
Belgian Association of Promotional Products BAPP voorzitters

Voorzitterswissel BAPP

Bert Anthonissen (Sky-O) en Olivier Claeys (Screen Belgium) vormen sinds de september jl. samen het voorzittersduo van de Belgian Association of Promotional Products (BAPP). Zij nemen de voorzittershamer over van Fabrice Casul (MLD Concept).

Met Anthonissen en Claeys komen zowel een distributeur als een leverancier aan het hoofd van de vereniging. Anthonissen leidt als distributeur Sky-O, Claeys is als leverancier topman van Screen Belgium. Het is de eerste maal in de geschiedenis van de BAPP dat er een co-voorzitterschap is. De BAPP verenigt én distributeurs én leveranciers/fabrikanten.  Met de nieuwe voorzitters maakt de BAPP de doelstelling duidelijk om de belangen van beide partijen te behartigen in een snel veranderende markt. Zij willen verder de professionalisering van de sector in ons land bevorderen.

Bert Anthonissen en Olivier Claeys worden in hun functie als co-voorzitters bijgestaan door Michel Deboudt, oud-voorzitter van de BAPP en momenteel executive manager van de belangenvereniging.

Normaal zou Fabrice Casul nog één jaar voorzitter zijn (het mandaat heeft een duurtijd van drie jaar), maar hij besloot na twee jaar zijn functie neer te leggen. Hij blijft wel bestuurslid van de BAPP. Het BAPP-bestuur bestaat momenteel naast Bert Anthonissen, Olivier Claeys en Fabrice Casul uit vice-voorzitter Sylvie Kleizynsky (Sobelma) en de bestuurders Julien Grandjean (Wazabi), Jean Renaux (Carry On), Ulrik Heidbuchel (Premium Partner) en Johan De mulder (C-Bright ).

De BAPP heeft recent ook een nieuw kantooronderkomen betrokken in Zaventem. Men zoekt momenteel nog een assistent manager. De BAPP wordt nu gemanaged door Deboudt nadat eerder Brigitte Bodson (secretariaat) en Erich Cormann (executive manager) de vereniging verlieten (wegens pensioen). “Ik zit momenteel alleen, maar moet ook aan mijn pensionering denken. Ik ben nu een ‘tijdelijke’ oplossing,” aldus Deboudt.