Amerikaanse sectorvereniging promoot product media in het onderwijs - PromZ.be
Amerikaanse sectorvereniging promoot product media in het onderwijs

Amerikaanse sectorvereniging promoot product media in het onderwijs

De Amerikaanse sectorvereniging Promotional Products Association International (PPAI) heeft een witboek uitgebracht over de plaats van promotionele producten in het lesprogramma van het hoger onderwijs (‘Growing the Curriculum: Promotional Products in U.S. Higher Education’). Hoewel promotionele producten door veel lesgevers als een vorm van reclame worden erkend, is de aandacht die eraan besteed wordt minimaal.

De PPAI ziet in dat contrast een opportuniteit om via een samenwerking met de onderwijsinstellingen promotionele producten beter bekend te maken, niet alleen als een medium maar ook als een sector om een carrière in uit te bouwen. De vereniging stipt ook aan dat de weinige aandacht die er aan product media wordt gegeven te verklaren is door het feit dat leerkrachten zich niet bewust zijn van de grootte van de sector en de rol van promotionele producten in marketingcommunicatie.

In ons land neemt de Belgian Association of Promotional Products initiatieven om gastcolleges over product media aan hogescholen en universiteiten te geven en om stageplaatsen beschikbaar te stellen.